preloader

Úvodní ustanovení

Vítejte na stránce podmínek používání služeb Kameníček Dentální Péče. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky našeho webu. Prohlížením, používáním či registrací na našem webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. V následujících odstavcích podrobně popíšeme, jaké jsou vaše práva a povinnosti při používání našich služeb. Přistupujeme k ochraně osobních údajů a soukromí našich klientů s nejvyšší zodpovědností, jsme si vědomi důležitosti zachování důvěry mezi námi a našimi klienty a toto vědomí je základem pro naše jednání.

Užívání webu

Náš web je přístupný pro širokou veřejnost s cílem poskytovat informace o našich službách. Uživatelé webu jsou oprávněni prohlížet veškeré obsahy a materiály zveřejněné na naší stránce. Je však přísně zakázáno jakékoliv materiály kopírovat, šířit či jiným způsobem zneužívat bez výslovného písemného souhlasu majitele webu. Při používání našich služeb se uživatelé zavazují k dodržování platné legislativy a pravidel dobrých mravů, zejména pak k nezasahování do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Zavazujeme se chránit osobní údaje našich klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše politika ochrany osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány a jak jsou chráněny. Klienti mají právo být informováni o tom, jaké jejich osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo požadovat jejich opravu či výmaz, a mohou tak učinit prostřednictvím kontaktu na majitele webu na emailové adrese [email protected].

Změny podmínek

Vyhrazujeme si právo měnit tyto podmínky používání kdykoli a bez předchozího upozornění. Změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na našem webu. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali podmínky používání, aby byli informováni o všech aktualizacích či změnách. Pokud uživatel po změnách pokračuje v používání našich služeb, považuje se za to, že tyto změny akceptuje.

Kontaktní informace majitele

Pro jakékoliv dotazy či požadavky ohledně podmínek používání služeb nás prosím kontaktujte na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo na emailové adrese [email protected].

Napsat komentář