preloader

Zásady ochrany osobních údajů

Na naší zubní klinice Kameníček Dentální Péče si vážíme důvěry našich pacientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje s nejvyšší možnou péčí. Tento dokument obsahuje podrobné informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám byly svěřeny. Vzhledem k povaze našich služeb je nezbytné zpracovávat zdravotní údaje pacientů, a to včetně informací o prováděných zákrocích, diagnózách a předpisech. Dále zpracováváme i kontaktní údaje a další informace nezbytné pro zajištění kvalitní zubní péče a komunikaci s pacienty. Všechny tyto údaje manipulujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Principy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v naší zubní klinice probíhá na základě několika základních principů. Za prvé, s osobními údaji nakládáme zákonně, spravedlivě a transparentně. Za druhé, sbíráme údaje pouze za účelem poskytnutí zubní péče a dalších služeb spojených s činností kliniky. Důležité je, že údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účelů. Dodržujeme princip omezení účelu zpracování a minimalizace údajů. Každý pacient má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, na žádost má právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování.

Napsat komentář